درخواست رئیس بهزیستی کهگیلویه از شهردار دهدشت
درخواست رئیس بهزیستی کهگیلویه از شهردار دهدشت
وی همچنین بیان کرد : نسبت به مناسب سازی” فرش نمودن خیابانها" برای نابینایان اقدام شود.

به گزارش خبر دیشموک ؛مدیر بهزیستی کهگیلویه خطاب به شهردار دهدشت گفت: نسبت به مناسبت سازی مکانهای عمومی به ویژه پارک جنگلی برای تردد معلولان عزیز همت گماشته شود.

جهانگیر افشانده افزود: همچنین در بحث اعمال ماده قانونی رایگان بودن هزینه پروانه ساخت افراد تحت پوشش بهزیستی؛ مددجویی بلکه معلولان و جلوگیری از صدورپروانه مکانهای عمومی و مناسب سازی برای معلولان، منطبق بر قوانین اجرا گردد.

وی همچنین بیان کرد : نسبت به مناسب سازی” فرش نمودن خیابانها” برای نابینایان اقدام شود.

جهانگیر افشانده در پایان بیان کرد؛ سپاس فراوان از اینکه تا کنون کوتاهی ننموده اید و این حقیر بعنوان خادم جامعه هدف بهزیستی کمال تشکر را از شهرداری و شورای محترم دارم .