جمع بارش در دیشموک ۱۵ میلیمتر و جمع بارش‌های پاییزه ۵۳بود
جمع بارش در دیشموک ۱۵ میلیمتر و جمع بارش‌های پاییزه ۵۳بود
بنابراین گزارش طی این مدت در دیشموک ۱۵ میلیمتر و جمع بارش‌های پاییزه ۵۳، سی سخت ۰.۴ و جمع بارش های پاییزه ۵۰.۵، یاسوج ۱۰.۱ و جمع بارش های پاییزه ۴۹، دشت بزسادات محمودی ۱۶ و جمع بارش های پاییزه ۴۴، تنگ سرخ ۲

خبر دیشموک ؛بنابراین گزارش طی این مدت در دیشموک ۱۵ میلیمتر و جمع بارش‌های پاییزه ۵۳ بود

موشمی زیلایی با ۵۹ میلیمتر رکورددار بارش‌های اخیر
در بارندگی ۲۴ ساعت گذشته تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز سه شنبه در موشمی زیلایی ۲۵.۵ میلیمتر باران بارید.

موشمی زیلایی با ۵۹ میلیمتر رکورددار بارش‌های اخیربه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: طی این مدت منطقه موشمی زیلایی ۲۵.۵ باران بارید و جمع بارش‌های پاییزه ۵۹ اعلام شد.

بنابراین گزارش طی این مدت در دیشموک ۱۵ میلیمتر و جمع بارش‌های پاییزه ۵۳، سی سخت ۰.۴ و جمع بارش های پاییزه ۵۰.۵، یاسوج ۱۰.۱ و جمع بارش های پاییزه ۴۹، دشت بزسادات محمودی ۱۶ و جمع بارش های پاییزه ۴۴، تنگ سرخ ۲ و جمع بارش های پاییزه ۴۱، مارگون یک و جمع بارش های پاییزه ۳۳، دهدشت صفر و جمع بارش های پاییزه۳۲، لیکک صفر و جمع بارش های پاییزه ۲۰.۳، باشت ۱.۵ و جمع بارش های پاییزه ۱۲، دوگنبدان ۳.۴ و جمع بارش های پاییزه۸.۲، امامزاده جعفر صفر و جمع بارش های پاییزه ۵.۱ میلیمتر باران باریده است .