مردم سطح شهر دیشموک از مهندس تابش نژاد مدیریت شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه در این راستا؛ تقدیر کردند.

جبار فاطمی رئیس اتفاقات برق دیشموک در گفتگو با خبر دیشموک؛ اظهار کرد: ۱۲ عمود برق به دلیل موانع و خطر سقوط در سطح شهر؛ جابجا و نصب شدند.

فاطمی افزود: از همکاری مردم و شهرداری و شورا در این راستا تقدیر ویژه می شود.

مسوول اتفاقات برق دیشموک ضمن درخواست همکاری بیشتر از شهرداری جهت برداشتن دیگر عمودهای موانع در سطح شهر، گفت: همکاری مهندس تابش نژاد در جهت رفع مشکلات برقی دیشموک، ویژه است.