توضیحات فرماندار کهگیلویه درخصوص بازدید نماینده بویراحمدودنا از “آجم” دیشموک/بازدید “زارعی” بدون هماهنگی
توضیحات فرماندار کهگیلویه درخصوص بازدید نماینده بویراحمدودنا از “آجم” دیشموک/بازدید “زارعی” بدون هماهنگی
جعفر نیکبخت سرپرست فرماندار کهگیلویه در گفتگو با خبرنگار به بازدید نماینده بویراحمد و دنا از آجم دیشموک شهرستان کهگیلویه واکنش نشان داد و گفت: با تماس خبرنگارکبنا در دیشموک از موضوع مطلع شدم.

نماینده بویراحمد و دنا از منطقه آجم دیشموک به منظور بررسی مشکلات مردم؛ بازدید کرده است و خبرنگار کبنا از  فرماندار کهگیلویه موضوع را جویا می شود و جعفر نیکبخت سرپرست فرماندار کهگیلویه در گفتگو با خبرنگار به بازدید نماینده بویراحمد و دنا از آجم دیشموک شهرستان کهگیلویه واکنش نشان داد و گفت: با تماس خبرنگارکبنا در دیشموک از موضوع مطلع شدم.
نیکبخت افزود: نماینده بویراحمد و دنا بدون اطلاع همه ی مسوولان کهگیلویه و حتی مسوولان سیاسی استانداری، استاندار و حتی معاون سیاسی استاندار از آجم بازدید کرد.
فرماندار کهگیلویه با بیان اینکه؛ آقای زارعی اظهار داشته در حاشیه بازدید از مناطق مارگون به ان منطقه؛ مردم از ما خواستند مسایل را بررسی کنیم، تصریح کرد:در هر صورت این امر بدون اطلاع ما و چون حوزه تحت پوشش کهگیلویه می باشد؛ مورد قبول نیست.
نیکبخت در پاسخ سوال خبرنگار کبنا که آیا آقای زارعی در این تماس تلفنی از احتمال جدایی آجم از دیشموک حرفی زد یا نه؛ اذعان کرد: چنین موضوعی اصلا صحت نداشته و آجم تحت پوشش کهگیلویه بوده و جدایی در کار نیست.
نیکبخت بیان کرد: اگر قصدی بر الحاق آجم به بویراحمد یا هربخش دیگری باشد؛ روال قانونی دارد که تاکنون حتی حرف ان به میان نیامده که در عمل باشد.
نیکبخت تشریح کرد: برای جداسازی منطقه ای باید مردم تقاضا کنند و برای فرمانداری ارسال و فرمانداری به مرکز ارسال کند تا شاید موافقت شود که در این صورت هم اگر این درخواست و تقاضا از سوی مردم بدست ما برسد، مخالف جدایی خواهیم بود.
وی بیان کرد: اجم جزء دیشموک است و به هیچ وجه، بحثی به عنوان جدایی اجم از دیشموک وجود ندارد.
نیکبخت متذکر شد: به حاشیه ها دامن زده نشود.