بدون شرح:آبگرفتگی ورودی مدرسه ابتدایی«درغک» دیشموک(+تصاویر)
بدون شرح:آبگرفتگی ورودی مدرسه ابتدایی«درغک» دیشموک(+تصاویر)
ورودی مدرسه ابتدایی روستای«درغک» دیشموک در بارندگی روز گذشته دچار آبگرفتگی می شود که می طلبد شورا و دهیاری و حتی مسئولان متولی دست به کار شوند تا در روزهای اتی دوباره این اتفاق برای دانش اموزان مشکل‌ساز نشود.

ورودی مدرسه ابتدایی روستای«درغک» دیشموک در بارندگی روز گذشته دچار آبگرفتگی می شود که می طلبد شورا و دهیاری و حتی مسئولان متولی دست به کار شوند تا در روزهای اتی دوباره این اتفاق برای دانش اموزان مشکل‌ساز نشود.