باید شهروندان  نسبت به وقایع و رویدادهای جامعه خود حساس باشند
باید شهروندان  نسبت به وقایع و رویدادهای جامعه خود حساس باشند
باید شهروندان آن جامعه نسبت به وقایع و رویدادهای جامعه خود حساس بوده و دارای حس تعهد و مسئولیت اجتماعی باشند.

محمد کرمی در یادداشتی نوشت: هر جامعه‌ای برای اینکه بتواند پله‌های ترقی و رشد و تکامل را طی نماید، باید شهروندان آن جامعه نسبت به وقایع و رویدادهای جامعه خود حساس بوده و دارای حس تعهد و مسئولیت اجتماعی باشند و نسبت به اتفاقات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی شهر و جامعه خود بی‌تفاوت نباشند.
باتوجه به تحقیقات صورت گرفته، در کشورهای جهان سوم کمتر به این مقوله بها داده می‌شود و شاید به نوعی یکی از دلایل عقب ماندگی کشورهای درحال توسعه به همین حس عدم تعهد و مسئولیت پذیری اجتماعی برمیگردد که شهروندان و افراد چنین جوامعی معمولاً به مسئولیت و تعهد اجتماعی که عامل مهم ایجاد حس مسئولیت پذیری در جوامع مختلف می‌باشد اعتنا نمی‌کنند در صورتی که ایجاد حس مسئولیت پذیری از عوامل اصلی موفقیت کشورها و جوامع مدرن و پیشرفته در جهان می‌باشد و همچنین کشور و جوامع جهان سومی که در حال حاضر شانه به شانه‌های کشورهای پیشرفته حرکت می‌کنند و به نوعی شاید از بعضی از آنها هم جلوتر باشند فقط ایجاد حس قوی مسئولیت اجتماعی در بین شهروندانشان می‌باشد.
حلقه مفقوده اکثر کشورها و جوامع توسعه نیافته و کشور عزیزمان ایران و همچنین شهر یاسوج همین عدم پذیرش مسئولیت اجتماعی و مغفول ماندن این مقوله در بین شهروندان می‌باشد که به نوعی دچار بی تفاوتی شده‌ایم، و شاید یکی از دلایل اصلی این بی‌تفاوتی سوء مدیریت مدیران و مسئولان کشوری، استانی و شهری می‌باشد که با عملکرد نادرست و ناآگاهانه خود باعث ایجاد عدم مسئولیت‌پذیری در شهروندان جامعه شده‌اند.
یکی از رویدادهای مهمی که شهروندان می‌توانند به عنوان یک شهروند وظیفه شناس و مطالبه گر به طور مستقیم و نزدیک، حس تعهد و مسئولیت اجتماعی خود را به رخ بکشند.
همین شرکتشان در انتخابات و به خصوص انتخابات شورای شهر و روستا می‌باشد که افراد می‌توانند با انتخاب صحیح و آگاهانه، به نوعی حس تعهد و مسئولیت اجتماعی خود را نشان دهند. ما وتک تک افراد جامعه می‌توانیم با انتخاب فرد مورد نظر به نوعی حس تعهد خود را نسبت به شهری که در آن زندگی می‌کنیم نشان دهیم و نگذاریم که شهر و جامعه ما بیش از این دچار پسرفت و عقب ماندگی شود.
تحولات، پیشرفت و تکامل جامعه و شهر عزیزمان یاسوج منوط به انجام این وظیفه بسیار مهم است و ما بدون شرکت در انتخابات شورای (انتخاب درست، آگاهانه، بدون زد و بند) شهر و روستا نمی‌توانیم انتظار شهری آباد و قابل زیست برای خودمان را داشته باشیم.
امیدواریم که شهروندان عزیز و آگاه با حس مسئولیت پذیری خود فردی آگاه، متخصص، متعهد و پاک دست را برای شهر عزیزمان انتخاب کنند زیرا فردا باید در قبال فرزندانمان که در این شهر زندگی می کنندیاخواهند کرد پاسخگو باشیم. زیرا آنها از ما سؤال خواهندکرد.