بازدید فرمانده حوزه مقاومت بسیج دیشموک از روند ساخت منازل مددجویان+تصاویر
بازدید فرمانده حوزه مقاومت بسیج دیشموک از روند ساخت منازل مددجویان+تصاویر
فرمانده حوزه مقاومت بسیج دیشموک از روند ساخت منازل مددجویان بازدید کرد.