بازدیدکارشناسان شرکت توزیع نیروی برق از دیشموک+تصاویر
بازدیدکارشناسان شرکت توزیع نیروی برق از دیشموک+تصاویر
بخشدار دیشموک تصریح کرد: کارشناسان اداره از چند نقطه از زمینهای منابع طبیعی و زراعی و پیشنهادی بخش بازدید و چند نقطه را مشاهده کردند.

بخشدار دیشموک خبر داد؛

بازدیدکارشناسان شرکت توزیع نیروی برق از دیشموک+تصاویر

صفا حبیبی بخشدار دیشموک از بازدید کارشناسان توزیع نیروی برق استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد از دیشموک خبر داد و گفت: این بازدید در جهت شناسایی نقطه محل زمین هایی پیشنهادی احداث ایستگاه برق صورت گرفته است.

بخشدار دیشموک تصریح کرد: کارشناسان اداره از چند نقطه از زمینهای منابع طبیعی و زراعی و پیشنهادی بخش بازدید و چند نقطه را مشاهده کردند.

حبیبی اضافه کرد: کارسناسان تا بررسی کلی همه عملیات را رصد و در بخش هستند و نتبجه نهایی پس از بررسی اعلام و یک نقطه از نقاط پیشنهادی را تایید و به برق خوزستان و استان اعلام خواهند کرد.

بخشدار دیشموک بیان کرد: نظر کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق براین است که زمین موردنظر را تایید و درصورت تایید، کار به پیمانکار واگذار و عملیات شروع خواهد شد.

حبیبی ضمن تقدیر از مسئولان شرکت توزیع نیروی برق، ابراز امیدواری کرد: هر چه زودتر ایستگاه برق احداث و مشکل مردم حل شود.