اگر بانکها ضربتی عمل کنند اعتبارات اشتغال تحقق پیدا خواهد کرد
اگر بانکها ضربتی عمل کنند اعتبارات اشتغال تحقق پیدا خواهد کرد

رییس کمیته امور بانکی کهگیلویه گفت: یک فقره تسهیلات با مبلغ ناچیز در سیستم یک بانک اقتصاد یک خانواده را پایدار می‌کند.

 علیرضا اتابک امروز در نشست کمیته امور بانکی شهرستان با انتقاد از سخت‌گیری بانکها در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی اظهار داشت:  پای لنگ اشتغال به خاطر عدم همراهی بانک‌ها است.

فرماندار کهگیلویه گفت: پایین بودن نرخ اشتغال در شهرستان ناشی از سخت‌گیری‌هایی است که سیستم بانکی اعمال می‌کند.

اتابک گفت: وام ۴۰میلیون تومانی که شاید پول خرد و توجیبی پسر رئیس بانک باشد مددجوی کمیته امداد را از گرفتاری نجات می‌دهد.

رییس کمیته امور بانکی کهگیلویه گفت: یک فقره تسهیلات با مبلغ ناچیز در سیستم یک بانک اقتصاد یک خانواده را پایدار می‌کند.

وی خواستار تسهیل‌بخشی در ارائه تسهیلات شد و افزود: بانکها با تغییر نگرش و با دید رفع گرفتاری به متقاضیان خوش خدمتی کنند.

اتابک تصریح کرد: بانکها هم می‌توانند تحرک اقتصادی ایجاد کنند و هم باعث فرار سرمایه شوند.

این مسوول افزود: اگر بانکها ضربتی عمل کنند اعتبارات اشتغال تحقق پیدا خواهد کرد.

وی در عین حال گفت که از فشارهای وارده بر بانک‌ها برای وصول مطالبات واقف هستم.

انتهای پیام/