انتصاب یک دیشموکی به عنوان معاون بازرسی خوزستان
انتصاب یک دیشموکی به عنوان معاون بازرسی خوزستان
یک دیشموکی به عنوان معاون نظارت سازمان بازرسی استان خوزستان منصوب شد.
معاون جديد نظارت سازمان بازرسی استان خوزستان پيش از اين رییس گروه نفت سازمان بازرسی استان بود

به گزارش خبر دیشموک؛ با صدور حکمی مهندس “مسلم افشین” به سمت معاون نظارت سازمان بازرسی ویژه استان خوزستان منصوب شد.


مهندس “مسلم افشین”دانش آموخته مکانیک در مقطع کارشناسی و دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی متالوژی است و پیش از این رییس گروه نفت سازمان بازرسی استان خوزستان بود.

خبر دیشموک انتصاب افشین را به عنوان معاونت بازرسی خوزستان تبریک عرض می نماید.