انتصاب فرمانده سابق نیروی انتظامی دیشموک به عنوان فرمانده قرارگاه انتظامی کهگیلویه/تقدیر و تبریک (سلمان بینا خادم مردم)
انتصاب فرمانده سابق نیروی انتظامی دیشموک به عنوان فرمانده قرارگاه انتظامی کهگیلویه/تقدیر و تبریک (سلمان بینا خادم مردم)
بینا ضمن تبریک این انتصاب، از جناب سرهنگ دیماز فرماندهی انتظامی کهگیلویه بابت انتصاب چنین شخصیت مردمی و توانمندی تقدیر و تشکر کرده است.

سلمان بینا خادم مردم انتصاب سروان ارجمندی فرمانده سابق نیروی انتظامی دیشموک را به عنوان فرمانده قرارگاه انتظامی شهرستان کهگیلویه را نشان از شایستگی و توانایی ایشان دانست و گفت: نیروی انتظامی سبزپوشان همیشه در صحنه که جان خود را فدای امنیت و آرامش مردم می کنند.

وی افزود: سروان ارجمند از نیروهای خدوم، تلاشگر و دلسوز مردمی است که خاطرات خوب خدمت و نام نیک ایشان همیشه در اذهان مردم دیشموک به یادگار است…

بینا ضمن تبریک این انتصاب، از جناب سرهنگ دیماز فرماندهی انتظامی کهگیلویه بابت انتصاب چنین شخصیت مردمی و توانمندی تقدیر و تشکر کرده است.

خبر دیشموک، ضمن تقدیر از فرمانده انتظامی کهگیلویه، انتصاب بجا وشایسته سروان ارجمندی چهره مردمی،  محبوب و خدوم نیروی انتظامی به سمت فرماندهی قرارگاه کهگیلویه، را تبریک عرض می نماید.

گفتنی است با صدور حکمی از سوی سرهنگ جهان دیماز فرمانده انتظامی کهگیلویه، سروان ارجمندی فرمانده سابق نیروی انتظامی دیشموک به عنوان فرمانده قرارگاه انتظامی شهرستان کهگیلویه منصوب شد..