چمن مصنوعی روستای درغک با حضور عدل هاشمی پور و جمعی از مسوولان،افتتاح شد.

چمن مصنوعی روستای درغک دیشموک امروز باحضور نماینده مردم در مجلس و مسوولان شهرستانی و بخش، افتتاخ شد.

این چمن با پیگیری هاشمی پور و از محل کمک وزارت نفت تکمیل شد

جزئیات منتشر میشود