ادای احترام دبیر نهاد آبادانی و پیشرفت دیشموک به مقام شامخ شهدای دیشموک/دیدار با خانواده های شهدا+تصاویر
ادای احترام دبیر نهاد آبادانی و پیشرفت دیشموک به مقام شامخ شهدای دیشموک/دیدار با خانواده های شهدا+تصاویر

اسفندیار مختاری دبیر نهاد آبادانی و پیشرفت دیشموک به مقام شامخ شهدای دیشموک ادای احترام کردند.

اسفندیار مختاری دبیر نهاد آبادانی و پیشرفت دیشموک به مقام شامخ شهدای دیشموک ادای احترام کردند.

وی همچنین در ادامه با خانواده های معظم شهدا دیدار کردند.

اسفندیار مختاری دبیر نهاد آبادانی و پیشرفت دیشموک به مقام شامخ شهدای دیشموک ادای احترام کردند.

وی همچنین در ادامه با خانواده های معظم شهدا دیدار کردند.