«آش» نذری در روستای «ده احمد» دیشموک(+تصاویر)
«آش» نذری در روستای «ده احمد» دیشموک(+تصاویر)
به مناسبت شهادت امام رضا(ع), «آش» نذری در مسجد روستای«ده احمد» دیشموک بین مردم توزیع شد.

به مناسبت شهادت امام رضا(ع), «آش» نذری در مسجد روستای«ده احمد» دیشموک بین مردم توزیع شد.