در بازدید سرزده مسئول کونگ فو پرتوآ استان کهگیلویه و بویراحمد در دیشموک بیان شد؛ استعداد ها در دیشموک زیاد است ، تفکرات برای چشم اندازهای بهتر تغییر کند، آرمیتا ها ها زیاد هستند که حمایت مسئولان را میطلبد

 

به گزارش خبرنگار خبر دیشموک ؛امروز مسئول گونگ فوپرتوآ در استان کهگیلویه و بویراحمد از باشگاه گونگ پرتوآ بخش دیشموک دیدن کرد.

مسئول کونگ فوپرتوآ استان کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو باخبر دیشموک گفت ؛ بزودی در دیشموک دوره ی آموزشی و فنی برگزار و به نفرات موفق مدرکی اهدا تا در این زمینه برای پیشرفت بیشتر تلاش کنند.

سیدی مهدی اسلامیان بیان نمود؛ فرهادی شریف پور  رایک استعداد یاب با انگیزه در  کونگ فو پرتوآ در بخش دیشموک نام برد و خواست تا از رئیس تربیت بدنی دعوت  و با حضور مسئولین بخش،شهرستان و استان افتتاحیه این باشگاه را انجام دهد و از وی به صورت ویژه خواستار حمایت در این عرصه باشد .

وی گفت : آرمیتا نماد توانایی ،خلاقیت ،هوش و ذکاوت در بخش دیشموک است و شک ندارم آرمیتا های زیادی هستند که نیاز به حمایت دارند .

 

در پایان مسئول کونگ فو پرتوآ در استان کهگیلویه و بویراحمد ؛ فرهاد شریف پور را یکی ازجوانان مستعد منطقه تلقی نمود ، همچنین خانم حکیم زارع در بخش بانوان در این ورزش را به عنوان تنها مربی  خانم ورزشی درزمینه استعداد یابی در این عرصه  یک امتیاز می باشد تا توانایی و استعداد خانم ها در این منطقه را شناسایی و به استان معرفی نماید.